top of page

Catherine Engmann Group

Public·10 members
Egor Shilov
Egor Shilov

Crack Imindmap 10Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn ứng dụng nổi tiếng nhất trong việc vẽ Sơ đồ tư duy một cách trực quan đáng kinh ngạc với các tính năng quản lý tác vụ đó là iMindMap 10. Và hướng dẫn bạn download và cài đặt phần mềm phiên bản Full crack bản quyền miễn phí.
Crack Imindmap 10-Mindmap: Đây là chế độ xem tiêu crack. Vì vậy, bạn có một khái niệm trung tâm và các nhánh phát ra từ nó đại diện cho các yếu tố cấu thành. Tất cả các nhánh của nó có thể được cá nhân hóa với vô số phong cách, phông chữ, màu sắc, biểu tượng và hình ảnh khác nhau. Khó có thể bắt gặp trường hợp bạn tạo ra một Sơ đồ tư duy giống với đồng nghiệp của mình.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page